top of page

ÅRSMØTE

Årsmøtet avholdes torsdag 21. mars 2024 kl. 19:00 og avholdes i klubbhuset ved Skimore Drammen.

Innkalling til medlemmene i Aron Sportsklubb ble sendt på epost 21. februar 2024. 


Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen mandag 20. mars kl. 16:00. Påmelding gjøres HER

 

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd.

Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av sakslisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.aronsportsklubb.no.

 

Saksliste og saksdokumenter finner dere HER.

 

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene, oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.


For å få stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Aron Sportsklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2024, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Aron Sportsklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. For mer informasjon om årsmøtet samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.,
se Aron Sportsklubb’s lov.

 

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder Anita Sveia kontaktes på anita.sveia@altiboxmail.no

Velkommen til årsmøte!

ARKIV

Det ble avholdt ekstraordinært årsmøte tirsdag 12.04.2023 om daglig leder og revidert budsjett 2023. Innkalling, protokoll og dokumenter finnes HER

Årsmøte 2023 ble avhold tirsdag 21. mars 2023. Innkalling, protokoll og dokumenter finnes  HER.

Årsmøte 2022 ble avholdt tirsdag 29. mars 2022. Innkalling, protokoll og dokumenter finnes HER.

Det ble avholdt ekstraordinært årsmøte mandag 20.09.2021 om å etablere langtidsleie av klubblokale i nytt bygg til Skimore Drammen. 

Årsmøte 2021 ble avhold onsdag 21. april kl. 19:00. Innkalling, protokoll og dokumenter finnes her.

Dokumenter fra årsmøte 2020 finner dere her.

bottom of page