ÅRSMØTE

Innkalling til årsmøte i Aron Sportsklubb 2022

Årsmøtet avholdes tirsdag 29. mars 2022 kl. 19:00 på Aronsløkka Skole.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret v/styreleder på email til anita.sveia@altiboxmail.no senest tirsdag 15. mars. Det ønskes at denne malen brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

Dokumentene finner dere ved å klikke HER.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Aron Sportsklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Aron Sportsklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Aron Sportsklubbs lov.

 

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder Anita Sveia kontaktes på anita.sveia@altiboxmail.no.

ARKIV

Det ble avholdt ekstraordinært årsmøte mandag 20.09.2021 om å etablere langtidsleie av klubblokale i nytt bygg til Skimore Drammen. 

Årsmøte 2021 ble avhold onsdag 21. april kl. 19:00. Innkalling, protokoll og dokumenter finnes her.

Dokumenter fra årsmøte 2020 finner dere her.