top of page

ÅRSMØTE

Innkalling til årsmøte i Aron Sportsklubb 2023

Årsmøtet avholdes tirsdag 21. mars 2023 kl. 19:00.


Styret har besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. 


Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen mandag 20. mars kl. 16:00. Det er viktig for
styret at vi får vite hvem som ønsker å delta, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon
om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det
skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.

Påmelding gjøres ved å fylle ut skjema HER.


Lenke som benyttes for å få tilgang til møtet på dato og tid blir sent ut senest en uke før.
For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter.


Saker som et medlem ønsker behandlet, må sendes styret v/styreleder på email til
anita.sveia@altiboxmail.no senest mandag 13. mars. Det ønskes at denne malen brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

Dokumentene finner dere ved å klikke HER.


Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av
endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og
fremme benkeforslag til tillitsverv.


Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut
over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post
før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av
sakene på årsmøtet.


For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Aron Sportsklubb i minst
én måned, fylle minst 15 år i 2023, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Aron
Sportsklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.


For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Aron
Sportsklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder Anita Sveia kontaktes på
anita.sveia@altiboxmail.no


Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen
Styret Aron Sportsklubb

ARKIV

Årsmøte 2022 ble avholdt tirsdag 29. mars 2022. Innkalling, protokoll og dokumenter finnes HER.

Det ble avholdt ekstraordinært årsmøte mandag 20.09.2021 om å etablere langtidsleie av klubblokale i nytt bygg til Skimore Drammen. 

Årsmøte 2021 ble avhold onsdag 21. april kl. 19:00. Innkalling, protokoll og dokumenter finnes her.

Dokumenter fra årsmøte 2020 finner dere her.

bottom of page