top of page

FREESKI OG SNOWBOARD

Aron Freeski og Snowboard er en gruppe for alle som ønsker å utfolde seg innenfor jibbing i
slopestyle og BigAir på ski eller snowboard. Gruppen består hovedsakelig av barn og unge i
alderen 8 til 18 år. Pr nå er vi ca 30 medlemmer.

Generell informasjon om Freeski

https://www.skiforbundet.no/freeski/

TRENINGSTILBUD SESONGEN 2023 - 2024

Vi har trening hele året utenom skoleferier. Om vinteren trener vi i Skimore Drammen hvor det er
bygget park med egen skålheis “Shanty heisen”.


Treningstider fram til snøen kommer: Søndager kl 18-20 i Hegghallen i Lier (trampoline).
 

Regler for trening i Hegghallen:
1.Hør alltid på treneren!
2.Alle skal delta på oppvarming.
3.Alle skal hjelpe til med å sette opp elementer/utstyr.
4.Alle skal delta på uttøying.
5.Maks 2 stykker på samme trampoline. (Ikke lov med 2 stykker som lager sprett)
6.Siste 15 minutter skal alle delta på ryddingen!

 

Treningstidene for vinter 23/24 er tirsdager og torsdager fra kl 18.00 til kl 20.00.
 

Oppmøte ved garasjen med stor freeski logo.

Vi bruker Spond som plattform for kommunikasjon, annonsering av treninger, årsplan osv.
https://group.spond.com/GQQJC


For nye medlemmer har vi mulighet for en prøveperiode på to treninger før dere beslutter om
barnet skal meldes inn i klubben.

KONKURRANSER

Buskerud Freeski Cup:
Alle utøvere kan delta i Buskerud Freeski Cup som er en lavterskel cup med konkurranser i
Drammen og andre deler av Buskerud som Drammen, Geilo, Kongsberg, Gol og Vikersund.
For barn fylt 13 år kreves det lisens, her holder det med 1-dags lisens.

 

Nor Freeski Cup:
Utøvere fylt 13 år kan delta i Nor Freeski Cup. Deltakelse krever helårslisens og registrering i
FIS.

 

For å få lisens må Athletes declaration fylles ut og sendes til klubben. Klubben sender da denne
inn til skikretsen/forbundet.


https://www.skiforbundet.no/freeski/anlegg/fis-registrering-og-paamelding2/

 

Terminlister legges ut her:
https://www.skiforbundet.no/freeski/arrangement/

 

Klubben forsøker å legge til rette for at utøvere som ønsker å delta i konkurranser reiser sammen,
som regel må transport og overnatting imidlertid organiseres av foreldrene til deltakerne. Der det
er mulig, vil trener være tilstede under konkurranse.

KOSTNADER OG KONTAKT

Sesongen 1.Mai 2023 – 1.Mai 2024 gjelder følgende priser:
Aron SK Medlemskontingenten er kr 200,- for enkeltmedlem og for familier er kontingenten kr
300,-
Treningsavgift i grenen Aron Freeski & Snowboard: kr 1500,-/år


Utgifter til transport, kost og losji på samlinger og konkurranser må dekkes av den enkelte utøver.

 

For spørsmål ang freeski send e-post til kjetil.skjennum@outlook.com

bottom of page