KONTAKT

Styreleder: Anita Hjermundrud Sveia

anita.jorn123@gmail.com 

Kristian Brenners vei 140, 3029 Drammen

STYREMEDLEMMER OG KONTAKTPERSONER

Styret ble valgt på årsmøtet 21. april 2021 og bestå av følgende personer:

  • Anita Hjermundrud Sveia (styreleder)

  • Terje Nilsen (nestleder)

  • Maria Bergli (styremedlem)

  • Tonje Ulriksen (styremedlem)

  • Jannike Grue (styremedlem)

  • Tage Foyn Bjørnsen (styremedlem)

  • Rolf Erik Moen (styremedlem)

  • Audun Dalen (styremedlem ungdomsutvalget)

  • Magnar Myrvold (varamedlem)

Gjelder henvendelsen Aron Skimarked - ta kontakt på: swetrade@online.no