top of page

UTVIKLINGSSTIPEND

Utviklingsstipend for utøvere i Aron Sportsklubb ble vedtatt på årsmøte 2022. 


1. Formål
Utviklingsstipend fra ARON SPORTSKLUBB skal gi unge utøvere fra klubben i alderen 15 - 25 år en ekstra mulighet for sportslig utvikling og satsing. 

 

2. Bruksområde
Stipendet kan tas ut i form av dekning av personlig utstyr, treningssamlinger, utgifter til konkurranser, reiser og andre utgifter i forbindelse med den aktive satsingen. Dette må dokumenteres med bilag.


3. Søknadskriterier
Stipendet går til utøveren personlig. Det er mulig å søke på vegne av en annen utøver i ARON Sportsklubb.

 • Unge og lovende utøvere i ARON SK mellom 15 og 25 år.

 • Må ha vært medlem av ARON SK i minimum 2 år.

 • De oppnådde resultatene på søknadstidspunkt skal være slik at utøveren har et potensial for å hevde seg i konkurranser som f.eks Norges cup (sykkel), eller NM i sin gren eller tilsvarende.

 

4. Tildeling
Det er styret i Aron Sportsklubb som tildeler stipendet og størrelsesordenen på stipendet. Stipendets årlig budsjett er på totalt kr. 100.000.- Styret avgjør om hele, eller bare deler av summen benyttes hvert år. Stipendet har en løpende søknadsprosess gjennom kalenderåret.

 

Skriftlig søknad sendes til styret i ARON SK med:

 • Faktaopplysninger om søker (navn, adresse, etc.)

 • Informasjon/presentasjon av utøver

 • Presentasjon av utøver sine mål og ambisjonsnivå med utviklingsplan. Her må konkrete planer for bruk av midlene foreligge, samt et kostnadsoverslag.                                                                                  

 • Stipendmottakere kunngjøres fortløpende etter behandling på styremøte.

 • En enkelt utøver kan bare tildeles stipend en gang årlig. 

 • Stipendet tildeles utøveren personlig.

 • Kan ikke brukes til studier der man kan søke Statens Lånekasse.


5. Motytelse

 • Mottaker av utviklingsstipend forplikter seg til å profilere Aron Sportsklubb i konkurranse og trening. I tillegg må utøveren stille opp på et arrangement i klubben som utøveren og styret i fellesskap finner best for andre barn og unge i klubben.

 • Må gjennomføre e-læringsprogrammet “ren utøver”

 • Stipendmottaker må avgi en kort rapport for bruk av midlene i etterkant.
   

bottom of page