ALPINGRUPPA

Aron Sportsklubb Alpint består av to grupper, U8-U10 og U12-U16.


Gruppen U8-U10 består av løpere fra 7-8 år og opp til 10 år. I denne gruppen introduseres løpere for
alpint ved å drille på alpine øvelser, noe lek og ikke minst trening på å kjøre porter.

 

De barna som synes dette tilbudet blir for utfordrerne kan velge Gruppen Skileik som er et mer lavterskel
treningstilbud hvor skiglede og lek er i sentrum.

 

Gruppen U12 – U16 er en gruppe som består av barn fra 10 til 16 år. Alle trener sammen i fellesskap, men barna kan velge mellom to modeller. Den ene modellen inneholder flere dager på skisamlinger og flere dager med konkurranse. Dette er for den som ønsker ekstra utfordring i idretten sin. Den andre modellen er lik den første, men med færre dager på skisamling og konkurranse. Denne modellen passer best for den som ikke er like konkurranse orientert, men som samtidig ønsker et topp skiopplegg. Klubben har en ansatt trener
som følger opp barna både på ski om vinteren og barmark på sommeren. Treningsfilosofien er å
jobbe med grunnteknikk på ski, allsidig fysisk trening, sunt kosthold, mental styrke og gode
holdninger

TRENINGSTILBUD SESONGEN 2020-2021

Gruppen U8 – U10 har trening to ganger i uken. Treningen gjennomføres i og ved Drammen
Skisenter. I sommerhalvåret trenes barmark tirsdag og torsdag. I vinterhalvåret er det skitrening
mandag og torsdag. I perioden 1.Mai til 20.august har gruppen treningsfri (egentrening). I tillegg til
trening har gruppen tilbud om en skisamling i sesongen. Denne gjennomføres i skolens vinterferie.

 

Gruppen U12 – U16 trener i sommerhalvåret barmark to ganger i uken, tirsdag og torsdag. I
vinterhalvåret trenes det fortrinnsvis ski tre kvelder i uken mandag, tirsdag og onsdag. I Perioden juli
har gruppen treningsfri/egentrening. De som ønsker, kan få Individuelt egentreningsprogram
tilrettelagt av trener. Skitrening gjennomføres hovedsakelig i Drammen Skisenter, men kan også bli
på Kongsberg Skisenter eller Oslo Vinterpark hvis treningsforholdene i Drammen Skisenter.
Barmarkstrening gjennomføres hovedsakelig ved Drammen skisenter. Men ofte varieres det fra
rollerblades på Konnerud til skøyteisen på Marienlyst. Enkelt ganger havner vi i Tuftepark under E18.
Med andre ord, barmarkstreningen er variert og god.
I tillegg til trening gjennomfører U12 – U16 gruppen helgesamlinger. Antall og sted varierer noe fra
sesong til sesong, og flere er med overnatting. Barna velger selv hva de vil delta på. Omtrent omfang
er; Barmarksamlinger, 5 helger.
Skisamlinger ca. 8 helger.

KONKURRANSER

Gruppen U8-U12 drar på to til tre renn i året. Dette er i nærområdet; Kongsberg, Norefjell og
Drammen.

 

Gruppen U12-U16 har et mer omfattende opplegg med flere renn. Dette varierer ifra
alder og ambisjoner, men U14 løpere og eldre som ønsker å delta på landsrenn-/hovedlandsrenn
deltar da gjerne på rangeringsrenn i Buskerud skikrets. Gruppen deltar på renn i hele Buskerud
skikrets.

KONTAKTINFORMASJON

Kontaktinfo U8-U10

Lagleder Tonje Hofstad, e-post tonjehofstad@hotmail.com tlf . 476 60 122

Hovedtrener Geir Myhre, geirmyhre@hotmail.com tlf 913 53 821

Trener Anna Claussen, anna04claussen@gmail.com tlf 948 59 166

Facebook: https://www.facebook.com/groups/1166190206789071

Gruppen bruker Spond i kommunikasjonen med sine medlemmer og kun betalende medlemmer inviteres inn.

 

Kontakt info U12- U16

Lagleder Alexander Gaska, e-post: aronskalpint@gmail.com tlf 950 65432

Hovedtrener Tania Silimati e-post: tania@tania-ski.com tlf 968 32 615

Trener Gjøran Moen, e-post: gjoran.moen@gmail.com tlf 936 35 924

Facebook: https://www.facebook.com/groups/748921518452838

Gruppen bruker Spond i kommunikasjon med sine medlemmer og kun betalende medlemmer inviteres inn.