top of page

KOMPENSASJONSORDNING

På årsmøte i 2023 ble det enstemmig vedtatt at det opprettes en kompensasjonsordning for startkontigent for barna i klubben. Forutsetningen for ordningen var at det skulle benyttes maks 50 000 kroner til formålet. Beløp som avsettes kommende år vedtas årsmøte som del av budsjett. 
 
Foresatte kan ved slutten av sesongen søke om kompensasjon for ritt/renn. Ytterligere informasjon gis i de enkelte gruppene. 
 
For å få utbetalt kompensasjon må du sende følgende sendes til kontaktperson i aktuell gruppe: 

  • Navn på barn

  • Navn på den som skal motta utbetaling

  • Kontonummer

  • Oversikt over renn/ritt (eksempelvis ved å ta bilde av historikk i min idrett)

  • Sum som søkes kompensert (maks 1000 kroner per barn)


 

bottom of page