top of page

Innlevering og oppgjør

2023: Vi forbedrer vår provisjonsmodell!
20% provisjon og maks 300 kroner*

Siden 1996 har vi hatt en flat 20% provisjonsløsning, en løsning som allerede er ledende. Nå gjør vi det enda bedre å selge varer på vårt Skimarked og innfører en *maks provisjon på 300 kroner for varer mellom 1500 og 5000 kroner! For varer over 5000,- tar vi 500,- hvis varen blir solgt. Aron Skimarked er allerede Norges største Skimarked av sitt slag, med denne nye ordningen ønsker vi å tiltrekke oss mer bra brukt utstyr, bra for både selgere og kjøpere!

Prismodell.JPG

På tide å tømme boden eller garasjen for ting du ikke trenger?

Lever inn brukt vintersportsutstyr til Aron Skimarked i uke 46!

 

Du får igjen 80% av salgsummen - 20% går til Aron Sportsklubb (Tidligere Aron skiklubb). Maks provisjon 300 kroner per ting.

Får du ikke solgt koster det ingenting!

Ditt bidrag bidrar til at flere kommer seg ut om vinteren!

Alpint - Langrenn - Skøyter - Snowboard - Klær - Akebrett - Fjell - og mye mer!

 

INNLEVERING: ONSDAG (18-21) TORSDAG (16-21), FREDAG (16-21), LØRDAG (9-18) - UKE 46 - MJØNDALSHALLEN.

Vi tar i mot pent brukt vintersportsutstyr. Husk at utstyret må være rengjort og i orden når du kommer med det. Da får du lettere solgt utstyret ditt. Svært gammelt utstyr er det vanskelig å få solgt. Det kan være lurt å finne ut hva du vil ha for utstyret på forhånd, men vi er noe behjelpelig med råd om hvilken pris du bør forlange.

Klubben tar 20% i kommisjon hvis varene blir solgt. Du får 80%, pengene overføres på konto direkte. Blir ikke varene solgt, koster det ingenting.

Varer som ikke er blitt solgt må hentes innen søndag ettermiddag kl. 17:30 - fristen er også oppgitt på innleveringskvitteringen.

Klubben tar ikke ansvar for bortkommet utstyr.

Uavhentede klær doneres til Kirkens Bymisjon søndag kveld.

Se om varene dine er solgt her: http://www.lonv21.no/aron/  (eller ved innlevering stasjonen (ved inngangen))

(nettsiden oppdateres løpende)

Les mer her om betingelser for innlevering av varer

Slik fungerer innleveringen og oppgjør når du kommer til oss:

Steg 1: Klargjøring av utstyr

Ved ankomst har vi et eget bord med tau, strips og spesiallagde plastikkkort. Her binder du sammen støvler med tau og setter på plastikkkort (ved hjelp av strips) på alle varer hvor det ikke er mulig å klistre en lapp direkte på varen. Dette gjøres på alle sko, støvler, hjelmer, hansker, skøyter, akebrett, klær. Ski og snowboard settes det ikke plastikkkort på.

 

Steg 2: Registrering

Når alle varene er bundet sammen og påsatt plastikk kort er du klar for selve registreringen, her oppgir du:

Mobilnummer: Dette er ditt kundenummer. Kontonummer.

Størrelse, beskrivelse av utstyret og salgsprisen

En kvittering blir så skrevet ut, dette er ditt bevis på at du har levert inn varer hos oss. Sjekk at telefonnumer, navn, kontonummer og at varene er registrert korrekt.

Steg 3: Oppgjør og utsjekking

For å gjøre oppgjør gjør du følgende:

 • Ved ankomst henvender du deg i innleveringen og viser kvittering du fikk ved innlevering. Du vil så få en oversikt over solgte og ikke solgte varer. Oversikten finner du også på www.lonv21.com/aron

 • Ikke-solgte varer finner du selv i lokalet og bringer disse til kassen. Utstyr du ikke ønsker å ta med deg, kan du la ligge og de blir da donert til klubben/ Kirkens bymisjon

 • Er alle varene solgt trenger du ikke foreta deg noe

Betingelser for innlevering av utstyr til Aron Skimarked:

Innlevering av utstyr skjer i utgangspunktet på de oppsatte innleveringsdagene. Vi ønsker i størst mulig grad å ta i mot mest mulig brukt utstyr, slik at vi vil vurdere henvendelser om innlevering - også når det gjenstår få timer av salget.

 • Aron Sportsklubb tar 20 % i provisjon vis utstyret blir solgt. Se og ny prismodell under* 

 • Utstyr som ikke blir solgt må hentes innen fristen på søndag.

 • Aron Sportsklubb tar forbehold om å ikke ta inn utstyr som ikke passer markedet eller er for dårlig stand/ ødelagt.

 • Utstyr vi tar imot: Alle slags ski (alpint, langrenn, telemark, snowblades, twin-tip, etc) snowboard, støvler til snowboard og alle slags ski, staver, hjelmer, skøyter, snøbriller, pulker, akebrett og kjelker, pent brukt utetøy, ryggplater og annet sikkerhetsutstyr.

 • Utstyret som selges skal i utgangspunktet selges separat, eks. støvler og ski hver for seg. Der hvor det er naturlig at deler hører sammen blir det priset samlet. Aron Sportsklubb avgjør hvorvidt varen kan selges samlet eller hver for seg.

 • Prisen på utstyret bestemmes av den som leverer utstyret, Aron Sportsklubb kan være behjelpelig med å bestemme prisen hvis kunden har vanskeligheter med å finne en pris. Aron Sportsklubb tar likevel forbehold om at dette er kun ment som hjelp og tar derfor ikke på seg ansvar i forbindelse med dette.

 • *Minimimumsprovisjon er 10 kroner vis varen blir solgt uansett utsalgspris. (Ved 20% provisjon gjelder dette for varer under 50 kroner). Provisjonen går i sin helhet til Aron SK.

 • *Maksmimumsprovisjon er 300 kroner for varer mellom 1500 og 5000,- og 500 kroner for varer over 5000,-

 • Aron Sportsklubb er ikke ansvarlig for bortkommet utstyr.

 • Utstyr som ikke blir hentet innen tidsfristen tilfaller Aron Sportsklubb hvis ikke annet er avtalt. Utstyret blir lagt ut for salg neste år, doneres eller kastes og vurderingen tas av Aron Sportsklubb.

 • Kunde (leverandør) må fremvise gyldig innleveringslapp for å hente ut utstyr/ utbytte.

 • Ved å levere inn utstyr godtar kunden og motta sms-varsel til neste års marked. Ønsker du ikke å motta sms, gi beskjed direkte på markedet (Vi sender ikke lenger SMS!)

 • Oppgjør skjer via kontooverføring. Den som leverer inn varer er ansvarlig for å sjekke at kontonummer er korrekt. Utbetaling gjøres så fort markedet er ferdig og senest 30 dager etter at markedet er ferdig. Mangler du utbetaling send en forespørsel til swetrade@online.no

ENGLISH - SHORT VERSION

 • Aron Sportsklubb charge 20% if your products are sold. If no items are sold there is no cost.

 • Goods that are not sold must be picked up latest sunday. See specifically the time on your receipt.

 • We accept all type of winter sport goods, skis, snowboard, alpine boots, cross-country ski boots, ski poles, helmets, toboggans, clothes (outer wear - must be clean!). Please note very old goods, such as long skis is very hard to sell. You decide the selling price but we will if you like give you guiding of what price you may put on your product.

 • Please only deliver items that are clean and in good conditions.

 • The minimum fee is 10 NOK if the goods are sold (Applies for product with price tag of less than 50 NOK).

 • The maximum fee is 300 NOK if the goods are sold with pricetag between 1500 to 5000 NOK and 500 NOK for salesprices above 5000,-

 • Goods that are not collected within the deadline is considered donated to Aron Sportsklubb. We will donate these items to charity or sell these on next years sale.

 • You need to show the receipt to collect items.

 • Aron Sportsklubb is not responsible for items that are lost.

 • By delivering items to our market you accept we send you a reminder next year by SMS. Please tell if you do not like to receive this reminder (we no longer send SMS).

 • Be pay out by bank or cash. Please tell your bank account number upon arrival. Check that the bank account number is correct. Also check that the phone number we have received for you is correct on the receipt.

 • Check if items are sold on: www.lonv21.com/aron

 • Inquiries: swetrade@online.no

bottom of page